კონტაქტი

ქ. კიევი, შულიავსკაიას ქ. 10/12
ტელ.: +38044-539-10-96; +38067-379-70-29
ელექტრონული ფოსტა: diaspora@iberieli.org