კონტაქტი

ქ. კიევი, შულიავსკაიას ქ. 10/12
ტელ.: +38044-539-10-96; +38063-387-07-30
ელექტრონული ფოსტა: diaspora@iberieli.org